Karta på beställning

Behöver du en karta?
Vi gör inte bara våra egna kartor men vi tar också uppdrag för andra som behöver våra tjänster och kunskap.

Vi kan göra kartor i olika storlekar. Vi kan fylla en hel vägg med en karta eller i den storleken du behöver.

Vi tar utgångspunkt i Lantmäteriets basdata och bygger vidare med information vi har från andra källor.

Processen är som följer:

  • Du skickar oss ditt utkast till utsnitt
  • Vi arbetar fram ett förslag och visar det fram till dig i ett möte över video
  • Du kommer med feedback till oss och vi jobbar vidare med den slutgiltiga versionen
  • Du godkänner den sista versionen og vi skickar den färdiga kartan till dig
  • Som kund godkänner du alla kostnader innan du belastas

Vi har genomfört en rad olika uppdrag för bland annat Redningselskapet på Stord, Auris Helse i Bergen, Bymiljøetaten i Oslo, Hvasser Historielag, Reimegrend Velforening, Mowi, Brakon.

Skicka oss en email om du vill se et utval av dessa

Vill du veta mer?
Ta kontakt med Daniel Andersson på +4798838344 eller skicka oss en email till hello@dapamaps.com