Produktserie: Stockholm 1938-1940

Vintern 2024 gjorde vi en digital restaurering av denna karta som i original är delad upp sex olika blad.

Vi hoppas vi kan ge kartan ett nytt och längre liv. Tack till Jarmo Sundman på Stadsarkivet som har tillhandahållit stora filer som vi har kunnat jobba med.

Om serien:
1938-1940 års karta över Stockholm
Stadsingenjörskontorets karta från 1938-1940 är mycket rik på information. Kartan återger bland annat husens byggnadsmaterial, fastighetsbeteckning, markanvändning, slusströsklar, höjdangivelser och administrativa gränser

Vi kan också ta ut ett eget utsnitt för dig till en extra kostnad på 350,- så du får det exakta utsnittet du vil ha. Ta kontakt med oss om det låter intressant.

Om du vill ha hela kartan kan du ta kontakt med oss så hittar vi ett lokalt tryckeri tillsammans då priset varierar.