Digital restaurering av kartan "Stockholm 1938-1940"

Digital restaurering av kartan "Stockholm 1938-1940"

Vintern 2024 gjorde vi en digital restaurering av denna kartan som i original är delad upp 6 olika blad.

Vi hoppas vi kan ge kartan ett nytt och längre liv. Tack till Jarmo Sundman på Stadsarkivet som har tillhandahållit stora filer som vi har kunnat jobba med.

Orginalen som stadsarkivet har är ganska smutsiga och mycket av tiden gick till att rensa upp kartan. 

Se hela serien här

Om serien:
1938-1940 års karta över Stockholm
Stadsingenjörskontorets karta från 1938-1940 är mycket rik på information. Kartan återger bland annat husens byggnadsmaterial, fastighetsbeteckning, markanvändning, slusströsklar, höjdangivelser och administrativa gränser. 

Vi vågar inte tänka på hur många timmar vi har använt på att göra detta men vi känner att det var värt tiden då resultatet har blivit väldigt bra och vi tror att detta kan ge kartan ett långt liv. 

Det som gör kartan så spännande är hur detaljrik den är. Det gör att man kan spendera timmer på att undersöka olika områden.

Se gärna denna video där vi berättar lite mer om arbetet bakom kartan

 

Tillbaka till blogg